Biblioteca vie 2013

Biblioteca vie la Colegiul Tehnic „Domnul Tudor”

Joi, 4 aprilie 2013, la Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” din Drobeta Turnu Severin, în cadrul săptămânii Să știi mai multe, să fii mai bun! a avut loc activitatea Biblioteca vie din cadrul proiectului Model de consiliere centrat pe Consilierea şi Educarea Carierei elevilor, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr.1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltarii societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”, prin contractul POSDRU/87 /1.3/S/ 62350.

Biblioteca vie este un proiect ce îşi propune să atragă atenţia asupra acceptării diversităţii pentru că, de multe ori, diferenţele dintre oameni nu sunt valorificate ca fiind resurse, pentru că de cele mai multe ori aceste diferenţe duc la punerea de etichete, crearea de prejudecăţi, care, în cele din urmă, duc la discriminare, suspiciune şi excludere. Biblioteca Vie îşi propune să trezească curiozitatea elevilor pentru secretele anumitor categorii socio-profesionale, să promoveze respectul pentru drepturile omului şi demnitatea umană, să atragă atenţia asupra diversităţii în toate formele ei, să stimuleze dialogul între oameni.

Biblioteca vie funcţionează ca o bibliotecă obişnuită – unde cititorii pot împrumuta o carte pentru o perioadă limitată de timp. Există însă două aspecte importante: CARŢILE sunt FIINŢE UMANE şi intră într-un dialog personal cu cititorul. Biblioteca Vie reuneşte pe rafturile sale cărți dintre cele mai intersante care vă aşteaptă să păşiti în lumea lor fascinanta şi să le cunoaşteți mai bine. Biblioteca Vie este o oportunitate pentru dialog intercultural şi dezvoltare personală, direcţionat către oamenii care de obicei au contact foarte puţin cu programe de educaţie non-formală.

Activitatea a fost moderată de directorul Colegiului Tehnic „Domnul Tudor”, prof. Sanda Baboniu, împreună cu directorul adjunct Florica Maican și de echipa de implementare a proiectului la nivelul școlii formată din profesorii, Matei Sorina, Cristel Ecaterina, Cioroianu Monica, Hotăranu Daniela, Marinescu Livia, Anton Laura, Cătănescu Adela, Pîrvulescu Mihaela. Cărțile vii din data de 4 aprilie 2013 au fost: Stoican Liliana – medic, Duță Adrian – student la Facultatea de criminologie și jurnalism Bristol din Anglia, Ileana Cernovici – profesor de matematică, Bebec Claudiu – ofițer specialist Serviciul Rutier Mehedinți, Grigorie Iliescu Aurelia – părinte, Dumitrescu Codruța – profesor de limba engleză, Mișea Gabriela – prof. Inginer mecanic, Lolescu Emilia – profesor de religie. Activitatea a fost monitorizată de prof. Mihăilescu Carmen și prof. Brehui Gabriela, reprezentanți ai echipei de proiect din partea beneficiarului – Casa Corpului Didactic Mehedinți.

 Din aceeași categorie

Drobeta Turnu Severin

Bd. I.C.Bratianu nr.7

E-mail:

Tel: 0252 313745