Ce face şcoala noastră pentru atragerea elevilor?

  • elaborează oferta educaţională ţinând cont de recomandările din Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi Profesional şi Planul Local de Acţiune;
  • informează corpul profesoral despre propunerile unităţii de învăţământ;
  • participă la Târgul de Oferte Educaţionale organizat la nivel de judeţ;
  • organizează vizite pentru elevii de clasa a VIII-a împreună cu diriginţii în scopul cunoaşterii laboratoarelor, atelierelor, bazei sportive, căminului şi cantinei;
  • mediatizează rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele şi concursurile şcolare;
  • premiază elevii merituoşi cu ocazia Zilelor liceului.

Drobeta Turnu Severin

Bd. I.C.Bratianu nr.7

E-mail:

Tel: 0252 313745