Ce face şcoala pentru dezvoltarea personală şi formarea continuă a corpului profesoral?

  • conştientizează cadrele didactice tinere despre importanţa formării continue;
  • mediatizează în timp util cursurile de formare organizate de către Casa Corpului Didactic sau alte instituţii de învăţământ superior;
  • creează oportunităţi de participare a corpului profesoral la programele de formare;
  • informează corpul profesoral cu privire la calendarul de desfăşurare a perfecţionării prin grade didactice;
  • informează cadrele didactice despre oportunităţile de perfecţionare prin vizite de studiu în străinătate.

Drobeta Turnu Severin

Bd. I.C.Bratianu nr.7

E-mail:

Tel: 0252 313745