Baza materială

Baza materială constă în 107 calculatoare amplasate în 4 laboratoare de informatică – conectate la Internet, un laborator de electronică cu 16 posturi de lucru care permit pregătirea elevilor în tehnologia de vârf, 2 laboratoare de electrotehnică / telecomunicaţii, un laborator de mecatronică, un laborator de mecanică hidraulică şi pneumatică şi 4 ateliere şcoală pentru desfăşurarea orelor cuprinse în aria curriculară tehnologii. În ceea ce priveşte orele din planul de învăţământ de la celelalte arii curriculare, şcoala deţine 2 laboratoare de fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie şi o bibliotecă cu un număr de 29151 volume. Prin programul PHARE TVT baza materială a şcolii a fost dezvoltată cu încă două laboratoare în domeniile electronică şi mecatronică, dotate cu echipamente la cele mai înalte standarde. Inspectoratul şcolatâr Judeţean Mehedinţi, ţinând cont de baza materială a şcolii, a organizat în fiecare an şcolar, olimpiade şi concursuri şcolare pentru diferite discipline/calificări profesionale.

Pentru elevii din alte localităţi şi din mediul rural Căminul mixt asigură condiţii foarte bune de cazare; cantina şcolii permite, prin preţuri reduse, servirea mesei de către elevi precum şi de către cadre didactice, fiind totodată şi o sursă de venituri extrabugetare prin închirierea spaţiilor pentru diferite ocazii festive.

O preocupare majoră a şcolii noastre este aceea de a respecta sintagma „Mens sana in corpore sano”; astfel baza sportivă este formată dintr-o sală de sport şi terenuri sportive, care permit desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi organizarea de competiţii sportive.

Dobândirea de competenţe de către elevi, în anul şcolar 2015-2016, este asigurată de 51 cadre titulare şi 1 cadru didactic suplinitor calificat.

Cadrele didactice din şcoala noastră sunt preocupate de dezvoltarea bazei didactico-materiale şi de perfecţionarea lor în vederea aplicării noilor metode de predare-învăţare. De-a lungul timpului la nivelul unității de învățământ s-au format doi autori de Standarde de Pregătire Profesională şi curricula pentru Şcoala de Arte şi Meserii şi 15 cadre didactice formate prin programul Phare TVET RO 0108.01 pe diferite componente: instruire centrată pe elev, parteneriat/lucrul cu întreprinderile, consiliere şi orientare şcolară, planul de acţiune al şcolii, materiale de învăţare/copii cu nevoi speciale, planificarea educaţiei la cerere, asigurarea calităţii în educaţie, revizuire PAS, reţele şcolare.

Film de promovare realizat de elevii LT Domnul Tudor

Școala noastră

loading

Școala mea

loading

 Din aceeași categorie

Drobeta Turnu Severin

Str. I.C.Bratianu nr.7

E-mail:

Tel: 0252 313745