Lună: martie 2016

Ce face şcoala pentru dezvoltarea personală şi formarea continuă a corpului profesoral?

conştientizează cadrele didactice tinere despre importanţa formării continue; mediatizează în timp util cursurile de formare organizate de către Casa Corpului Didactic sau alte instituţii de învăţământ superior; creează oportunităţi de participare a corpului profesoral la programele de formare; informează corpul profesoral cu privire la calendarul de desfăşurare a perfecţionării prin grade didactice; informează cadrele didactice […]

Ce face şcoala pentru buna derulare a actului educaţional?

Procesul instructiv educativ este coordonat de către echipa managerială conform normelor metodologice prevăzute în legislaţie: realizează încadrările personalului didactic astfel încât să se asigure şi tinerilor debutanţi şansa afirmării profesionale prin distribuirea de ore la toate nivelele de calificare; întocmeşte schemele orare şi planifică stagiile de instruire practică; se preocupă de respectarea programului de către […]

Ce face şcoala noastră pentru atragerea elevilor?

elaborează oferta educaţională ţinând cont de recomandările din Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi Profesional şi Planul Local de Acţiune; informează corpul profesoral despre propunerile unităţii de învăţământ; participă la Târgul de Oferte Educaţionale organizat la nivel de judeţ; organizează vizite pentru elevii de clasa a VIII-a împreună cu diriginţii în scopul […]

Misiunea scolii

Liceul Tehnologic „Domnul Tudor” din Drobeta-Turnu-Severin promovează un învăţământ modern, flexibil şi de calitate, având ca scop să ofere locuitorilor din zona Mehedinţiului şi a regiunii Sud-Vest Oltenia oportunităţi de educaţie şi instruire în concordanţă cu noua realitate economică a judeţului şi a regiunii. „Să promovăm calitatea actului educaţional, să oferim şanse egale tuturor elevilor, să […]

Drobeta Turnu Severin

Bd. I.C.Bratianu nr.7

E-mail:

Tel: 0252 313745