Istoric

Liceul Tehnologic „Domnul Tudor” din Drobeta-Turnu-Severin promovează un învăţământ modern, flexibil şi de calitate, având ca scop să ofere locuitorilor din zona Mehedinţiului şi a regiunii Sud-Vest Oltenia oportunităţi de educaţie şi instruire în concordanţă cu noua realitate economică a judeţului şi a regiunii.

„Să promovăm calitatea actului educaţional, să oferim şanse egale tuturor elevilor, să fim responsabili în activitatea de instruire astfel încât în anul 2020, 85%  dintre absolvenţii şcolii noastre să fie integraţi socio – profesional.”

Liceul Tehnologic „Domnul Tudor” este situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi şi răspunde nevoilor educaţionale pentru elevii din municipiu, localităţile limitrofe municipiului şi localităţile din judeţele învecinate. Este şi va fi o instituţie de învăţământ  cu caracter tehnic – aplicativ.

Liceul Tehnologic „Domnul Tudor” îşi începe activitatea în anul 1912 ca Şcoală Normală de Învăţători. Denumirea unităţii se schimbă în timp: Şcoală de Ucenici, Metalurgica, Liceul Industrial nr.1, Grupul Şcolar „Domnul Tudor” din anul 1991 şi până în 2007. Începând cu anul şcolar 2007 – 2008 a devenit Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” .

De-a lungul timpului pentru învăţământul mehedinţean, şcoala noastră a devenit un simbol, realizând o educare complexă, echilibrată, a elevilor prin oferirea accesului la informaţii şi transformarea acestor informaţii în cunoaştere.

În judeţul nostru suntem singura unitate de învăţământ care a beneficiat de derularea programului PHARE VET RO 9405 ca şcoală de dezvoltare. În urma procesului de selecţie a proiectului PHARE de Coeziune Economică şi Socială, componentă a învăţământului profesional şi tehnic, am fost Centru de Resurse – Phare TVET, ceea ce dovedeşte dorinţa de continuare a tradiţiei şi de transformare a şcolii noastre într-o şcoală a viitorului.

Şcoala noastră este Academie locală CISCO şi este dotată cu POP-ul RoEduNet Mehedinţi pentru conectarea la Internet a unităţilor şcolare.

Calitatea educaţiei oferite de unitatea de învăţământ, rezultatele obţinute de elevii la examenele naţionale şi la olimpiadele şcolare, integrarea socio-profesională a acestora, profesionalismul cadrelor didactice (formarea continuă / perfecţionarea), dezvoltarea bazei materiale a unităţii, au contribuit la transformarea şcolii din Grup Şcolar în Colegiu Tehnic, prin Ordin MECT nr. 1573 din 25.07.2007.

Liceul Tehnologic „Domnul Tudor” a fost şi este preocupat de:

  • identificarea şi introducerea de noi calificări ca urmare a schimbărilor intervenite pe piaţa muncii locale şi regionale;
  • eliminarea calificărilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii;
  • implicarea şcolii în formarea adulţilor (clase de învățământ seral și școală postliceală);
  • introducerea educaţiei incluzive;
  • implicarea şcolii noastre în inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor.

Dezideratele de mai sus sunt asigurate de parteneriatul dintre şcoală, părinţi, agenţi economici şi comunitatea locală. Ca urmare a acestei colaborări elevii noştri vor dobândi competenţe şi abilităţi pe tot parcursul perioadei de şcolarizare în concordanţă cu cerinţele angajatorilor, cerinţe ale unei economii  bazată pe cunoaştere.

Parteneriatul dintre şcoală şi întreprindere porneşte de la interesele reciproce ale  elevilor, şcolii, angajatorilor şi agenţilor comunitari, bazându-se pe o realitate cât de simplă atât de importantă: elevii de azi sunt lucrătorii de mâine. Toţi cei implicaţi  în acest amplu  proces au conştientizat necesitatea realizării trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru angajatori care au nevoie de absolvenţi bine pregătiţi, cât şi pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă comenzilor sociale.

Exemple de bună practică sunt parteneriatele cu ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL, Punct de lucru Dr. Tr. Severin,  S.C. NEW COMPANY RECYCLING SRL, S.C. SIAL IT ELECTRONIC  SRL – societăţi comerciale care se implică în derularea stagiilor de practică a elevilor, în procesul de evaluare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor, participă la creşterea prestigiului şcolii prin participarea eficientă la activităţile şcolii şi prin reprezentanţii lor la monitorizarea pe componenta Asigurarea calităţii. Anual, aceşti agenţi economici ne solicită clase cu calificările profesionale de care au nevoie (ex: electronişti, sudori).

Drobeta Turnu Severin

Bd. I.C.Bratianu nr.7

E-mail:

Tel: 0252 313745